2007-2009

Επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης.

Ανάδοχος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης