Εταιρικά Νέα

Νέα Σύμβαση Χαρτογραφησης Περιοχών “Natura 2000” με EKXA Α.Ε.

Η εταιρεία μας ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. ανέλαβε, κατόπιν διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε. (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.), σε συνεργασία με άλλες εταιρίες, την σύμβαση εκπόνησης του έργου : «Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (1:5000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου «NATURA 2000» σε 94 ΤΚΣ και 67 ΖΕΠ της Ελλάδας» με κωδικό Ν1-01.

Η σύμβαση υπεγράφη στις 01-04-2014 με την ΕΚΧΑ Α.Ε. και η διάρκεια του έργου είναι 20 μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 900.000 € και η εταιρία συμμετέχει σε αυτό με ποσοστό 50%.

Αντικείμενο του έργου είναι ο ακριβής προσδιορισμός των εξωτερικών ορίων των χερσαίων περιοχών του δικτύου “NATURA 2000”, ήτοι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και την επικαιροποίηση, περιγραφή και οριοθέτηση των χερσαίων τύπων οικοτόπων στους ΤΚΣ με βάση τις έγχρωμες ορθοφωτογραφίες μεγάλης ακρίβειας (LSO) και κλίμακας 1:5000 της ΕΚΧΑ Α.Ε. και εργασιών πεδίου.